• +90 (232) 446 93 28 (PBX)
  • info@umittat.com

Ticaret Hukuku

Ümit Tat Hukuk Bürosu

Hukuk büromuz tarafından müvekkillerimize ticaret hukuku alanında Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk büromuz hizmet verdiği tüm hukuk dallarına ilişkin öngörülerde bulunarak, geleceğe yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Günümüzde ticari hayatta yaşanan gelişmeler karşısında kanunlar değişmekte ve değişiklikler neticesinde şirket yapıları da farklılaşmaktadır. Şirket yapılarının değişimi karşısında şirketlerin zarara uğramaması adına yönlendirmeler yapmaktayız. Bu yönlendirmeler ise şirketlerin olası tüm risklerine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece verilecek olan danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile şirketler, her türlü yeniliğe hazır olmakta ve değişime en kısa sürede uyum sağlamaktadır.

1Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret kanunu (YTTK) ve Türk Borçlar Kanunu (TBK) şirketlerin yapısında ve işleyişinde farklılıklar yaratmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşmelerin revize edilmesi ve şirketlerin gerek gerçek kişilerle gerek tüzel kişiler ile yapmış olduğu tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde, geçersiz olacak hükümler ile şirketlerin mağdur olması kaçınılmazdır. Uyum sürecinde, konusunda uzman avukatlar tarafından verilen hizmetler ile şirketlere gerekli tüm destekler sağlanmaktadır.

Şirket yapılarındaki değişiklikler yöneticiler açısından da ciddi cezalar ve sorumluluklar doğurmuştur. Şirket yöneticilerinin vermiş olduğu kararlar kapsamında zararların doğması halinde "sorumluluk davaları" gündeme gelebilecek ve davalar sonucunda tazminat ödeme yükümlülüğü doğabilecektir. Bu davalar ile karşı karşıya kalmamak veya davalar sonucunda mağdur olmamak adına yöneticilerin sigortalanması da çalışma alanlarımız kapsamındadır.

Ticaret ve şirketler hukuku kapsamında hizmet verdiğimiz bir diğer alan ise devletten temin edilebilecek olan teşviklerdir. Şirketlerin çalışma alanlarına ve hedeflerine bağlı olarak devlet desteklerinden yararlandırılması ve şirketlere teşvik kapsamında yarar sağlanması da uzman avukatların gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz