• +90 (232) 446 93 28 (PBX)
  • info@umittat.com

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Ümit Tat Hukuk Bürosu

Fikri Mülkiyet hukuku, fikir ve sanat eserleri, markalar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, veri tabanları, bilgisayar programları, ticaret ünvanı ve işletme adını da kapsar. Fikri Mülkiyet hakkı, kendine özgü niteliklere sahiptir. Fikri mülkiyet hakları bakımından ülkesellik ilkesi geçerlidir ve korunma talep edilen ülke mevzuatına göre korunup korunmayacağına karar verilir. Fikri mülkiyet haklarında korunma sürelerine ilişkin sınırlar vardır. Örneğin, markalar 10 yılda bir yenilenmek kaydı ile süresiz, tasarımlar 5’er yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla maksimum 25 yıl korunur.  Fikri mülkiyet hakları devir, lisans, haciz, rehin gibi hukuki işlemlere de konu olabilir. Fikri mülkiyet haklarında önemli temel ilkeler vardır. Bunlar: Tescil ilkesi, ülkesellik ilkesi, gerçek hak sahipliği ilkesi, rüçhan ilkesi ve tükenme ilkesidir

Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin başlıca uyuşmazlıklar arasında telif haklarına, marka, patent, tasarım hakkına tecavüz hallerinin tespiti ve bu durumların önlenmesi yer almaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz