• +90 (232) 446 93 28 (PBX)
  • info@umittat.com

İcra Takibi Kesinleşmeden Şikayette Bulunma

29.08.2016

Ümit Tat Hukuk Bürosu

Ümit TAT Hukuk bürosu, İcra Takibi Kesinleşmeden Şikayette Bulunma ile ilgili karar aşağıdaki gibidir.

MAHKEMESİ : İcra Ceza Mahkemesi

SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık 

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

.... İcra Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarihli yazısına göre ... Esas sayılı dosya içerisindeödeme emri parçasının bulunmadığı bildirildiğinden, takip kesinleşmeden 04.03.2009 tarihinde şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetlerine kararı verilmesi, 
Kabule göre de;

Suça konu tasarrufun iptaline ilişkin ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasının sonucunun kesinleşmesi beklenilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanıklar müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Haberlerimiz